Feeds:
Články
Komentáre

Archive for apríl, 2010

Každý rok tu pravidelne máme sezónu výmeny pneumatík. Každý motorista vie, že pneumatiky sú označované číslami ako napr. 205/55 R16 91W, kde:

–     “205”  je šírka pneumatiky v milimetroch
–     “55” je profilové číslo (pomer výška / šírka pneumatiky v %)
–     “R”  je konštrukcia pneumatiky (R=radiálna, D=diagonálna, B=bias belted)
–     “16” je priemer ráfiku v palcoch
–     “91W” je index záťaže a rýchlostí (LI/SI)
Viac na: http://www.az-pneu.sk/index.php?goto=technik

Ako je však možné, že pneumatika od rovnakého výrobcu, s rovnakými rozmermi, priemerom disku a rovnakým indexom rýchlostí stojí v jednom obchode o 40% menej ako v inom? Je za tým naozaj len obchodná politika predajcu alebo aj nejaký iný faktor? Ako sa dá zistiť kvalita pneumatík?

Trochu som sa v tom začal hrabať a prišiel som na zaujímavé fakty, o ktorých som presvedčený, že ich pozná len málo ľudí. Pneumatiky rovnakého dezénu, rozmeru, indexu záťaže a rýchlostí sa od seba navzájom môžu líšiť priľnavosťou na asfalte/betóne, odolnosťou voči opotrebeniu a teplotám.

Ako sa značí kvalita pneumatík?
Pneumatiky sú po svojom vyrobení podrobené výstupnej kontrole kvality. Hodnotenie býva spravidla niekoľkostupňové a do predajnej siete sa dostávajú pneumatiky, ktoré boli hodnotené niektorým z vyšších stupňov kvality. Istá časť pneumatík však síce spĺňa základné kvalitatívne podmienky, má však mierne znížené úžitkové vlastnosti a pre ich použitie platia určité obmedzenia. Pneumatiky zníženej kvality, ktoré sa dostávajú do predajnej siete, nesú príslušné označenie.

Značky letných a celoročných pneumatík, ktoré sa predávajú na americkom trhu (mnohé z nich teda aj u nás) podliehajú povinnosti značenia podľa kategorizácie UTQG, ktorú zaviedlo Americké ministerstvo dopravy. Je potrebné zdôrazniť, že tejto kategorizácii nepodliehajú zimné pneumatiky.

UTQG – Uniform Tyre Quality Grading (Jednotná klasifikácia kvality pneumatík).
Zdroj: http://eu.goodyear.com/sk_sk/advice/tiretutor/readingatire/

Podľa tejto kategorizácie sa na pneumatike uvádzajú 3 údaje:
– opotrebenie dezénu
– priľnavosť
– teplotná odolnosť

Na pneumatike dané označenie vyzerá napr. takto:
TREADWEAR 240 TRACTION AA TEMPERATURE A

Pozrime sa bližšie, čo tieto údaje znamenajú.

1. Opotrebenie dezénu (Treadwear)
Tento údaj je meradlom rýchlosti opotrebenia pneumatiky v kontrolovaných podmienkach testu. Za referenčný štandard kvality je považovaná hodnota 100. Pneumatika klasifikovaná hodnotou 200 by mala na testovacej trati odolávať opotrebeniu dvakrát dlhšie, než pneumatika klasifikovaná hodnotou 100. Viac než 100 – lepšia 100 – referencia menšia než 100 – horšia. Test sa robí tak, že auto opakovane jazdí na 400 míľovom okruhu v Západnom Texase až kým neprejde vzdialenosť 7200 míľ (11587,28 km). Vozidlo a tlak v pneumatikách sa môžu skontrolovať každých 800 míľ. Opotrebenie pneumatík sa meria počas a na konci testu. Na základe získaných údajov sa potom vypočíta výsledná známka.

Vzhľadom na to, že pri teste pneumatika prejde “len” 11587,28 km (nedôjde k jej úplnému zodratiu), výrobca musí hrubé dáta z testu extrapoláciou ďalej prepočítať, kde sa môžu zohľadniť subjektívne faktory výrobcu. Z toho dôvodu je klasifikácia rýchlosti opotrebenia dezénu relevantná pre porovnanie v rámci výrobnej rady rovnakého výrobcu, už menej pre porovnávanie výrobcov medzi sebou.

2. Priľnavosť (Traction)
Klasifikácia priľnavosti vyjadruje schopnosť pneumatiky zastaviť na mokrej dlažbe. Stanovuje sa meraním pri skúške bŕzd “v priamom smere”. Žiadnym spôsobom nehodnotí schopnosť zatáčania, brzdenie na suchej vozovke.

AA – najlepšia, A – výborná, B – priemerná, C – dostatočná.

Stupeň odolnosti Asfalt sila priľnavosti v g Betón sila priľnavosti v g
AA nad 0,54 0,41
A nad 0,47 0,35
B nad 0,38 0,26
C menej ako 0,38 0,26

3. Teplotná odolnosť (Temperature)
Teplotná klasifikácia vyjadruje odolnosť pneumatiky voči teplu, ktoré vzniká pri vzrastajúcej rýchlosti. Známka je tým vyššia, čím lepšie je pneumatika schopná rozptýliť teplo efektívne, alebo čím viac je pneumatika schopná odolať deštruktívnym účinkom tepla:  A – najlepšia, B – priemerná, C – dostatočná.

Stupeň odolnosti Rýchlosť v km/h
A nad 185 km/h
B medzi 161 do 185 km/h
C medzi 137 to 160 km/h

Záver
Všetky 3 údaje naozaj možno nájsť napísané malými písmenami na pneumatikách GOODYEAR, MICHELIN, CONTINENTAL a určite aj na pneumatikách iných značiek. Ako som si všimol, už aj Matador označuje pneumatiky podľa klasifikácie UTQG, ktorou sa riadia výrobcovia svetových značiek.

Takže skôr, ako sa rozhodnete, v ktorom obchode nakúpite svoju novú sadu letných pneumatík, odporúčam vopred si u predajcu zistiť aj tieto tri údaje a až potom porovnávať podľa ceny. Aby sa vám nestalo to, že kúpite pneumatiku síce o 40% lacnejšie, ale s hodnotou opotrebenia dezénu 100, namiesto 240…

Na záver už len dodám, že 26.11.2010 Európsky parlament definitívne schválil nariadenie, podľa ktorého budú pneumatiky označované rovnako, ako sú dnes označované napríklad domáce spotrebiče. Výrobcovia budú navyše musieť tieto údaje uvádzať aj na internetových stránkach a každá pneumatika ponesie štítok, kde budú jej vlastnosti popísané.

Z hľadiska spotreby paliva bude zlepšenie či zhoršenie medzi triedami o 0.10 až 0.15 l na 100 km jazdy, a z hľadiska rozdielu brzdných dráh na mokrej vozovke bude zlepšenie či zhoršenie vlastností medzi triedami na úrovni 6 m (zodpovedá počiatočnej rýchlosti 80 km/h).

Toto značenie však nikdy nemôže nahradiť štandardné testy pneumatík, pretože kým nová EU nálepka bude obsahovať len 3 kritériá, testy hodnotia pneumatiky z hľadiska 14 sledovaných kritérií, z ktorých 11 nová EU nálepka nebude zahŕňať (pozri tabuľka nižšie).

Takže pozor na lacné pneumatiky!

***Michal Hönsch***

Read Full Post »