Feeds:
Články
Komentáre

Archive for november, 2016

Aj vy máte radi medvedí cesnak – najlepšie priamo z prírody? Keď som sa dozvedel, že v Pezinku na začiatku lesa za areálom nemocnice Philippa Pinela (tu je mapa), je celé more medvedieho cesnaku, najprv som sa veľmi tešil. Nazbierali sme si ho riadne množstvo (chceli sme robiť aj pesto). Naša radosť však netrvala dlho – len do chvíle, keď sa mi do uší dostala informácia, že v potoku, ktorý okolo uvedeného miesta tečie, bola nameraná zvýšená hladina arzénu... A tak sa začalo moje ďalšie hľadanie.

Najprv som sa snažil zistiť odkiaľ uvedená informácia pochádza. Potok, ktorý tečie priamo cez areál uvedenej “Pinelovej nemocnice” sa volá Blatina. Hľadanie cez Google však nepomohlo. Nepodarilo sa mi zistiť, či je informácia o zvýšenej hladine arzénu v danom potoku pravdivá alebo nie. Obrátil som sa teda na Slovenský hydrometeorologický ústav.

Poradili mi, že na stránke http://www.shmu.sk/sk/?page=1776 v časti “verejne prístupné informácie” si možno priamo kliknúť na výsledky ich meraní za daný rok (2015). V sekcii “povodie Váhu”, časť B – je možné nájsť výsledky pre sledované ukazovatele v danom monitorovanom mieste. Potok Blatina sa nachádza na strane 53. V stĺpci s názvom “Priemer” je uvedená priemerná hodnota arzénu (As) nameraná v tomto potoku = 77,42 μg/l. Maximálna nameraná hodnota bola = 139,00 μg/l (stĺpec “Maximum”).

Tu je priama linka na uvedený dokument: http://www.shmu.sk/File/Hydrologia/Monitoring_PV_PzV/Monitoring_kvality_PV/KvPV_2015/KvPV_2015_Priloha1-Vah_castB.pdf

Podľa nariadenia vlády 269/2010 je najvyššia povolená hodnota koncentrácie arzénu v povrchových vodách určených na závlahu stanovená na 50 μg/l (údaj sa nachádza v prílohe 1, časť B – str. 2197). Tu je PDF.

OK, takže teraz naisto vieme, že v danom potoku je skutočne prekročená horná hranica koncentrácie arzénu. Miesto kam ľudia chodia zbierať medvedí cesnak (areál Pinelovej nemocnice) je však pár kilometrov vyššie po prúde od miesta, kde bola SHMÚ nameraná dlhodobo zvýšená hodnota arzénu.

Stále tu bola možnosť, že arzén obsiahnutý vo vode blízkeho potoka sa možno nevstrebáva do listov medvedieho cesnaku. Vzhľadom na už nazbieraných niekoľko tašiek medvedieho cesnaku som ale nevidel inú možnosť, len si dať na arzén otestovať priamo aj rastlinnú vzorku. Nebudeme predsa doma jesť medvedí cesnak plný arzénu :-)

Testy rastlinnej vzorky môže vykonať Regionálny úrad verejného zdravotníctva – test však stojí cca 30 EUR. Ráno som odtrhol čerstvú vzorku priamo z miesta pod lesom hneď za areálom uvedenej nemocnice a odniesol na RÚVZ v Bratislave. Tu je výsledok ich merania: vysledok testu rastlinnej vzorky.

rastlinny_test

Podľa výsledkov, medvedí cesnak v akolí areálu uvedenej nemocnice obsahuje arzén v množstve 0,278 mg/kg = 278 μg/kg. A teraz prichádza otázka, je to málo alebo veľa? Odpoveď je trochu šalamúnska…

Existuje na to štátny predpis – je ním výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 11. sept. 2006 č. 18558/2006-SL (dokument upravujúci kontaminanty v potravinách – tu je PDF). Podľa uvedeného dokumentu (príloha – časť A) najvyššie prípustné hodnoty Arzénu v potravinách sú nasledovné:

noma_potraviny

V uvedenej tabuľke sa žiadna podobná rastlinná surovina (ku ktorej by bolo možné medvedí cesnak prirovnať) nenachádza. Množstvo arzénu: 0,278 mg/kg v medveďom cesnaku je teda podľa normy 2,7 x prekročené ako je povolené množstvo arzénu pre jedlý olej či maslo. Na druhej strane je to však len polovica množstva arzénu povoleného v čokoláde… A teraz si každý vyberte :-)

Pre mňa je táto vec jasná – v danej lokalite v Pezinku už určite medvedí cesnak zbierať nebudem. Do lesa ho chodíme zbierať kvôli zdraviu, a nepotrebujeme si jeho konzumáciou do organizmu pridávať ešte aj arzén. Tento prvok sa totiž v organizme zbiera a neviete, kde je práve tá vaša hranica…

Zdraví Vás,
*** Michal ***

 

P.S. V tesnej blízkosti miesta, kam ľudia chodia medvedí cesnak zbierať, netečie len potok Blatina, ale je tam ešte taký malý (pomaly tečúci) 1 m široký potôčik hlboký asi len 10 cm. Medvedí cesnak bohato rastie v oblasti medzi týmito dvoma potokmi, ktoré sú od seba vzdialené asi 50 m. Dal som otestovať aj vodu z toho malého potoka a koncentrácia arzénu v tomto malom potôčiku bola až neuveriteľných 402 μg/l  (protokol je tu). Je to 8X vyššia koncentrácia arzénu ako povoľuje norma pre vody určené na závlahu (50 μg/l)… Údajne sa arzén do vody v oboch potôčikoch uvoľňuje z miestneho horského podložia.

Reklamy

Read Full Post »