Feeds:
Články
Komentáre

Archive for máj, 2011

Vedeli ste, že rozdiel v kvalite pracovných rukavíc môže byť až taký veľký, že jeden pár vydrží z hľadiska odolnosti proti oderu toľko ako 80 párov iných rukavíc? Ja teda nie…

Raz som si v obchode pri prezeraní ponuky pracovných rukavíc všimol malý lístok, ktorý pomocou číselnej stupnice od 1-4 vyjadroval ich odolnosť proti oderu, prerezaniu, roztrhnutiu či prepichnutiu. Niektoré mali napr. odolnosť proti oderu stupeň č. 1 a iné stupeň č. 4.  Problém bol však v tom, že som nijako nedokázal zistiť, či je lepší stupeň č.1 alebo č. 4? Ak nepoznáte normu, ktorou sa daná stupnica riadi, nemáte šancu. A výrobca si samozrejme (štandardne) nedá tú námahu, aby to vo forme nejakej vysvetlivky na danom štítku zákazníkovi vysvetlil. Veď načo?…

Tak som začal hľadať. Zistil som, že európska norma EN388 stanovuje požiadavky, skúšobné metódy, označovanie a informácie poskytované výrobcom na ochranné rukavice proti mechanickým rizikám spôsobeným odieraním, prerezaním čepeľou, trhaním a prepichnutím. Našiel som ju tu: http://www.guide.eu/en/info/EN/en388.html

OCHRANA PROTI MECHANICKÝM RIZIKÁM
EN388
Norma EN388 platí pre posudzovanie fyzikálnej a mechanickej odolnosti proti oderu, prerezaniu, prepichnutiu a roztrhnutiu u všetkých typoch ochranných rukavíc.

a) odolnosť PROTI ODERU (stupnica 0 až 4)
Počet cyklov, pri konštantnej rýchlosti potrebných k poškodeniu vzorky.

b) odolnosť PROTI PREREZANIU ČEPEĽOU (stupnica 0 až 5)
Počet cyklov, pri konštantnej rýchlosti potrebných k prerezaniu vzorky.

c) odolnosť PROTI ROZTRHNUTIU (stupnica 0 až 4)
Maximálna sila potrebná k roztrhnutiu vzorky.

d) odolnosť PROTI PREPICHNUTIU (stupnica 0 až 4)
Sila potrebná k prepichnutiu vzorky štandardizovaným razidlom.

Skúška

Úroveň
1
Úroveň
2
Úroveň
3
Úroveň
4
Úroveň
5
odolnosť proti oderu
(počet cyklov)

100

500

2000

8000

odolnosť proti prerezaniu
(index)

1,2

2,5

5,0

10,0

20

odolnosť proti roztrhnutiu
(v Newtonoch)

10

25

50

75

odolnosť proti prepichnutiu
(v Newtonoch)

20

60

100

150

Zdroj:
http://www.guide.eu/en/produkter/en388.html
http://www.guide.eu/en/info/EN/en388.html
http://www.hsimagazine.com/article.php?article_id=186

Z tabuľky je vidno výrazný rozdiel medzi rukavicami s rôznym stupňom odolnosti. Napríklad, ak si kúpite rukavice s odolnosťou voči oderu stupeň 4. (8000 cyklov), vydržať by vám mali rovnako dlho ako 80 párov rukavíc s odolnosťou voči oderu stupeň 1. (100 cyklov).

A to je už zásadný faktor, ktorý by každý domáci majster určite mal vziať do úvahy pri kúpe…

Oplatí sa preto všímať si pri výbere rukavíc tento symbol:
EN388: 2.5.4.2 
(= odolnosť proti oderu 2, prerezaniu 5, roztrhnutiu 4, prepichnutiu 2)
http://www.bennettsafetywear.co.uk/info/standards_EN388.php

Ďalšie zaujímavé normy:

EN 381-7: Ochranné odevy pre použ. ručných reťazových píl. Časť 7: Požiadavky na ochranné rukavice

Skúška

Úroveň
0
Úroveň
1
Úroveň
2
Úroveň
3
rýchlosť reťaze (m/s)

16

20

24

28

EN 407: Ochranné rukavice proti tepelným rizikám (teplu a/alebo ohňu)

Skúška

Úroveň
1
Úroveň
2
Úroveň
3
Úroveň
4
Čas horenia po vytiahnutí z plameňa (v sec)  ≤ 20  ≤ 10  ≤ 3  ≤ 2
Kontaktná teplota
(°C)
 100  250 350  500
Prestup konvenčného tepla
(v sec)
  ≤ 4   ≤ 7   ≤ 10   ≤ 18
Prestup vyžiareného tepla
(v sec)
 ≤ 5  ≤ 30  ≤ 90  ≤ 150
Malé množstvo roztaveného kovu
(Počet kvapiek)
  ≥ 5   ≥ 15   ≥ 25   ≥ 35
Veľké množstvo roztaveného kovu (železo v g)  30  60  120  200

1. Čas horenia (odpor voči horeniu)
Materiál rukavíc je na 15 sekúnd vložený do plynového plameňa (80Kw/kvm). Následne (po vybratí z plameňa) je meraný čas, počas ktorého materiál ešte horí alebo tlie.

2. Kontaktná teplota (odpor voči kontaktnému teplu)
Materiál rukavíc je vystavený teplote medzi +100°C a +500°C. Následne je meraný čas, za aký sa teplota vnútri rukavíc zvýši o 10°C oproti začiatočnej teplote (približne 25°C). Minimálne akceptované minimum je 15 sekúnd. Napríklad na to, aby rukavice dosiahli úroveň odolnosti 2, vnútorný materiál rukavíc musí zvládnuť 250°C teplo po dobu 15 sekúnd, kým teplota vnútri rukavíc prekročí 35°C.

3. Prestup konvenčného tepla (Odpor voči konvenčnému teplu)
Je meraný čas, za aký po vložení do plynového plameňa (80Kw/kvm) stúpne vnútorná teplota rukavíc o 24°C.

4. Prestup vyžiareného tepla (Odpor voči vyžiarenému teplu)
Materiál rukavíc je vystretý pred zdroj tepla s intenzitou 20-40 kw/kvm. Je meraný priemerný čas, za aký dôjde k prestupu tepla s intenzitou 2.5 kw/kvm.

5. Odpor voči malému množstvu roztaveného kovu
Test je založený na meraní celkového počtu kvapiek roztaveného kovu, ktoré sú potrebné na zvýšenie vnútornej teploty rukavíc o 40°C.

6. Odpor voči malému množstvu roztaveného kovu
Simulovaná napodobenina kože je pripnutá k vnútornej strane rukavíc a následne je povrch rukavíc poliaty roztaveným kovom. Zisťuje sa, aké celkové množstvo roztaveného kovu (v gramoch) je potrebné na zničenie napodobeniny kože.

Na rukaviciach vidíte jednotlivé stupne označené napr. takto:
EN 407: 44XX34 alebo 4.4.X.X.3.4.

Zdroj:   http://www.guide.eu/en/produkter/en407.html

Odporúčam pozrieť aj tento zaujímavý dokument, ktorý mi po prečítaní tohoto článku poslal kamarát.

Zdraví vás,

*** Michal Hönsch ***

Reklamy

Read Full Post »