Feeds:
Články
Komentáre

Archive for február, 2013

Vedeli ste, že ak si objednáte “rýchly” 3G mobilný internet od spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (predtým T-Mobile) s rýchlosťou pásma do 21 Mb/s, podpíšete viazanosť na 2 roky a potom zistíte, že jeho skutočná rýchlosť u vás doma je len 0,56-0,9 Mb/s, že podľa Všeobecných podmienok spoločnosti spoločnosti Slovak Telekom je to úplne v poriadku a s reklamáciou ani zmenou zmluvy nijako neuspejete? Ak vás tento problém zaujal, čítajte ďalej…

Pred 6 mesiacmi som sa rozhodol prejsť na vyššiu rýchlosť v mojom pomerne pomalom (domácom) internetovom pripojení, a tak som si v pobočke Slovak Telekom aktivoval vyššie pásmo – s deklarovanou rýchlosťou “do 21 Mb/s”. Je to služba “Mobilný internet 5000” ktorá je ponúkaná tu:
http://www.telekom.sk/osobne/internet/mobilny-internet/#

Podľa mapy pokrytia bolo miesto môjho trvalého bydliska (odkiaľ sa najčastejšie pripájam) krásne pokryté týmto pásmom. Dôverujúc pracovníčke, ktorá to ešte raz preverila, som podpísal viazanosť na 2 roky a tešil sa, o koľko rýchlejšie mi všetko pôjde…

O to väčšie bolo moje prekvapenie, keď namiesto dovtedajšej rýchlosti cca 2 Mb/s (meranej na T-mobile speedmetri), som s novým 3G zariadením mal len 0,56-0,9 Mb/s !  (rýchlosť som meral z rovnakého počítača – na rovnakom T-mobile speedmetri):
http://wqs.t-mobile.sk/web/www.telekom.sk/osobne/pomoc-a-podpora/speedmeter/index.html

Samozrejme, pri uzatváraní zmluvy som si uvedomoval, že rýchlosť “do 21 Mb/s” je maximálna rýchlosť a že skutočná priemerná rýchlosť bude tak 5-10 Mb/s, avšak rýchlosť 0,56-0,9 Mb/s bola až v prílišnom rozpore s pásmom “21 Mb/s”. Hneď na druhý deň som preto podal reklamáciu… Zákazníkom T-Mobile som už vyše 10 rokov a s ich prístupom k zákazníkom som bol celé roky spokojný, pretože všetky technické problémy rýchlo vyriešili. Očakával som preto, že moju situáciu pochopia a ponúknu mi buď:
– odstúpenie od zmluvy a návrat k pôvodnej službe s pôvodnou cenou
– prechod k nejakej inej lepšej službe
– alebo prídu ku mne domov a pokúsia sa to technicky vyriešiť nejakým lepším zariadením…

Zbytočne.  Reklamáciu mi zamietli s tým, že – citujem:
Na základe Vašej námietky sme preverili pokrytie 3G technológiou v lokalite, kde službu využívate. Po dôkladnom prešetrení sme nezistili, žiadne komplikácie. Základňové stanice, ktoré sa nachádzajú vo Vašom okolí sú v súčasnosti plne funkčné a pracujú bez výpadkov. Službu Mobilný internet Vám poskytujeme v súlade s vopred dohodnutými zmluvnými podmienkami. Je nám ľúto, že na základe uvedených skutočností nemôžeme uznať Vašu námietku za oprávnenú“.

Takto dopadli aj moje ďalšie dve reklamácie… Stále rovnaká odpoveď. Týmto nečakaným neústupčívým prístupom a neochotou pochopiť zákazníka som bol veľmi sklamaný. Nikto sa nepozastavil nad tým, že za novú službu platím 2X viac ako za starú, pričom moja rýchlosť internetového pripojenia bola len 0,56-0,9 Mb/s – oproti starej službe, kde som mal skutočnú rýchlosť priemerne 2 Mb/s.

Napísal som teda na Slovenskú Obchodnú inšpekciu, odkiaľ ma s pozdravom odkázali na Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, pretože “SOI nie je zo zákona oprávnená preverovať podmienky určovania výpovede zo zmluvného vzťahu.”

Kontaktoval som teda aj Telekomunikačný úrad SR, ktorý má právomoc konať ako tretia strana v sporoch s telekomunikačnými operátormi a pomôcť s mimosúdnym riešením sporu. Výsledok žiadny – stále tá istá odpoveď od Slovak Telecomu:  “službu Mobilný internet Vám poskytujeme v súlade s vopred dohodnutými zmluvnými podmienkami…bla bla.”

…a potom prišlo rozuzlenie… bod 9.3 vo Všeobecných podmienok poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej mobilnej dátovej služby T-Mobile mobilný internet spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,... ten bod je KĽÚČ.

Presne znenie bodu 9.3:
Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že rýchlosť prístupu do siete internet, pripadne iných verejných alebo neverejných dátových sietí, uvedená v Zmluve, resp. v Cenníku, môže byť výrazne nižšia v závislosti od sily signálu potrebného na poskytnutie Služby v príslušnej lokalite a od počtu ďalších aktívne pripojených Účastníkov k Službe v danom okamihu v príslušnej lokalite.”

Zdroj: http://www.telekom.sk/c1/pdf/vseobecne_podmienky/VOP_MI_05_11_web.pdf

Inými slovami, tým, že nikde nie je stanovené, čo to presne znamená “výrazne” nižšia rýchlosť (a vy ste podpisom zmluvy s danými Všeobecnými obchodnými podmienkami súhlasili), tak teoreticky, ak si budete platiť aj za rýchlosť 100 Mb/s a vaša skutočná rýchlosť bude len 0,5 Mb/s…tak s reklamáciou neuspejete… Krásne a elegantné…

…že je to proti zdravému sedliackemu rozumu?…že je to nefér k zákazníkovi, ktorý platí za službu, ktorú nedostáva v zodpovedajúcej kvalite? Ak sa vám to nezdá – nech sa páči, môžete sa s nimi súdiť…

…alebo mám aj lepšiu možnosť. Aby ste si boli istí kvalitou a rýchlosťou pripojenia, objednajte si danú službu telefonicky prostredníctvom kuriéra. Takto získate 7 dní na odskúšanie rýchlosti nového zariadenia a ak sa vám niečo nebude pozdávať, môžete do 7 dní odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu.

Rád by som bol ten posledný somár, ktorý im na to naletel a danú zmluvu podpísal ešte predtým, ako si hardwarovo rýchlosť doma sám vyskúšal.

Ozaj, nepripadalo by vám čudné, keby ste si v supermarkete kupovali chlieb a vedľa na policu by výrobca zavesil vytlačené všeobecné obchodné podmienky, kde by v bode 9.XY bolo napísané, že vzhľadom na rozdielnu kvalitu múky a podmienky výroby, kvalita chleba môže byť výrazne nižšia ako deklarovaná – a preto aj keď kúpite plesnivý chlieb, nemôžete ho vrátiť, pretože kúpou chleba ste súhlasili s týmito obchodnými podmienkami výrobcu? Prečo je to v takejto situácii absurdné, kým v oblasti telekomunikačných služieb JE TO V PORIADKU?

*** Michal ***

 

P.S.: Pre úplnosť musím dodať, že asi týždeň potom, ako mi prišla zamietavá odpoveď od Telekomunikačného úradu SR (“že s tým kvôli tomu bodu 9.3 nemôžu nič robiť”), som sa raz vrátil domov a internet bežal rýchlosťou 6-9 Mb/s. Odvtedy si túto rýchlosť stabilne drží už asi 2 mesiace. Neviem akým zázrakom sa to stalo, keď v každej odpovedi na moje reklamácie tvrdili, že “Po dôkladnom prešetrení sme nezistili, žiadne komplikácie.”. Oni teda nič neopravovali, nič nezmenili, ani ja som sa nepresťahoval… napriek tomu sa rýchlosť mojho “nového” internetu zvýšila 10 násobne (!) a konečne už ako tak zodpovedá pásmu 21 Mb/s. Asi zasiahla naprirodzená bytosť, alebo skôr nejaký šikovný technik, ktorému ma bolo ľúto :-)   Každopádne mu týmto úprimne ďakujem…

Reklamy

Read Full Post »